Tài Liệu Môn HÓA DƯỢC 1

SLIDE HÓA DƯỢC 1 - ĐH Y DƯỢC TP.HCM

* Để yêu cầu gỡ slide, phiền Quý thầy cô mail vào: biophavietnam@gmail.com
* Mọi sao chép cần tôn trọng bản quyền tác giả (cụ thể là thầy cô - người biên soạn ra các slide này) bạn nhé.


TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN HÓA DƯỢC 1
- Câu hỏi lượng giá phần thuốc sát khuẩn, thuốc chống độc, một số câu hỏi ôn tập).
- Tổng hợp kiến thức dưới dạng câu trả lời ngắn

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ, ĐỀ THAM KHẢO HÓA DƯỢC 1
- Đề HD thi 25.06.2014 VB2; - Đề HD thi 15.02.2014 CQ; - Đề HD thi 28.06.2015 CQ; - Đề HD thi 29.06.2015 CQ 2013; - Đề HD chưa rõ 2015; - Đề HD thi 17.07.2015 VB2; - Đề HD thi 10.07.2016 CQ; - 2017; 2018
TÀI LIỆU THỰC TẬP HÓA DƯỢC 1
Một số đề thi môn thực tập (cái này đề ngày xưa nha các bạn, bây giờ không thi mà chỉ hỏi đầu giờ): Đề thi số 01; Đề thi số 02.
Báo cáo thực tập môn Hóa Dược 1 (tham khảo): tải tại đây.
Tổng hợp câu hỏi, kiến thức TT Hóa Dược 1 để chuẩn bị cho câu hỏi đầu giớ nhé. Các bạn chịu khó đọc bài trước thật kỹ ở nhà, tìm hiểu rõ ràng cách bố trí thí nghiệm, tại sao lại dùng chất A, B, C ở nhiệt độ X, Y, Z cho thí nghiệm X.... Một số câu hỏi thuộc về thao tác như dùng cân nào, cân làm sao... Một số câu hỏi ngoài thì các bạn tham khảo thêm ở file tổng hợp trên nhé.