Tài Liệu Môn HÓA DƯỢC 1

Link full tài liệu: https://drive.google.com/drive/folders/16NR-R25vOiJ5pU-VI6AbZopo6U9_1zS7?usp=sharing

SLIDE HÓA DƯỢC 1 - ĐH Y DƯỢC TP.HCM

* Để yêu cầu gỡ slide, phiền Quý thầy cô mail vào: biophavietnam@gmail.com
* Mọi sao chép cần tôn trọng bản quyền tác giả (cụ thể là thầy cô - người biên soạn ra các slide này) bạn nhé.


TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN HÓA DƯỢC 1
- Câu hỏi lượng giá phần thuốc sát khuẩn, thuốc chống độc, một số câu hỏi ôn tập 1một số câu hỏi ôn tập 2 ).
- Tổng hợp kiến thức dưới dạng câu trả lời ngắn
- 116 trang câu hỏi tổng hợp Hóa Dược 1

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ, ĐỀ THAM KHẢO HÓA DƯỢC 1
- Tải full bộ đề thi ôn tập Hóa Dược 1 - Dược Khoa HCM