Tài Liệu Môn DƯỢC CỔ TRUYỀN

SÁCH DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN PDF

*Cây thuốc và vị thuốc Việt Nam - Tải tại đây

SLIDE MÔN DƯỢC CỔ TRUYỀN
+ Tính năng của thuốc YHCT (Bao gồm: khí, vị, thăng, giáng, phù, trầm Tác dụng của thuốc nhằm điều chỉnh sự mất thăng bằng về âm dương trong cơ thể)
* Để yêu cầu gỡ slide, phiền Quý thầy cô mail vào: biophavietnam@gmail.com
* Mọi sao chép cần tôn trọng bản quyền tác giả (cụ thể là thầy cô - người biên soạn ra các slide này) bạn nhé.


TÀI LIỆU ÔN THI MÔN DƯỢC CỔ TRUYỀN
- Full bộ giáo trình YHCT file word
- Cách nhớ tên bài thuốc Đông Y
- Tổng hợp kiến thức Dược Cổ Truyền Phần 1
- Tổng hợp kiến thức Dược Cổ Truyền Phần 2
- Tổng hợp kiến thức Dược Cổ Truyền Phần 3
- Tóm tắt kiến thức DCT dùng để ôn thi