Tài Liệu Môn Công Nghệ Sinh Học Dược

SLIDE BÀI GIẢNG MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƯỢC

+ Công Nghệ Enzyme trong Y Dược TS. Trần Cát Đông

* Để yêu cầu gỡ slide, phiền Quý thầy cô mail vào: biophavietnam@gmail.com
* Mọi sao chép cần tôn trọng bản quyền tác giả (cụ thể là thầy cô - người biên soạn ra các slide này) bạn nhé.

ÔN THI MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƯỢC

Cấu trúc đề thi (2016) là 80 câu trắc nghiệm phần thi Lý thuyết, và 10 câu trả lời ngắn phần thi thực tập.
Nhìn chung để năm 2016 không có nhiều thay đổi so với đề các năm trước.
Cụ thể nếu lấy đề 2015, 2014 làm gốc thì đề 2016 thay đổi không nhiều (10 câu trở lại). Còn đây là đề giữa kỳ.
Phần thi lý thuyết thực tập bạn có thể tham khảo kiến thức tổng hợp tại đây.
Tuy với kiểu ra đề khá nhẹ như thế này nhưng các bạn cũng nên học kỹ, đề phòng đổi đề nhé. Bài soạn ôn thi có thể tham khảo từ bạn này nhé.

Nếu có thay đổi cấu trúc đề thi hay đổi đề thì nhờ các bạn báo về mail: biophavietnam@gmail.com nhé. Mình sẽ upload lên tài liệu câu hỏi ngắn và điền khuyết mình đang có cho các bạn tham khảo.