Tài Liệu Môn Công Nghệp Dược

Tài liệu Công Nghệp Dược - Khoa Dược ĐH Y Dược Tp.HCM 

- Công nghệ sản xuất viên nén

- Công nghệ sản xuất viên bao phim

- Công nghệ sản xuất viên nang cứng

- Quản lý chất lượng trong ngày dược

- Nhân sự, đào tạo nhân sự, tổ chúc nhân sự ngành Dược 

- Mô hình nhà xưởng đạt tiêu chuẩn sản xuất Dược phẩm / phần 2 

- Dẫn nhập tổ chức thiết bị trong hệ thống sản xuất Dược phẩm

- Hệ thống hồ sơ, tài liệu trong sản xuất Dược phẩm

- Quy trình sản xuất viên nén 

- Sấy (1. Phân tích được cơ chế quá trình sấy. 2. Phân biệt được các thông số của trạng thái không khí ẩm. 3. Phân tích được cân bằng vật liệu trong quá trình sấy và trạng thái cân bằng nhiệt ẩm của vật liệu. 4. Phân tích được các giai đoạn của đường cong sấy.)


Sách về Công Nghiệp Dược

Sách Công nghệ bào chế dược phẩm PGS.TS. HOÀNG MINH CHÂU VỤ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO – BỘ Y TẾ.


Tài liệu ôn thi Công Nghiệp Dược - Khoa Dược ĐH Y Dược Tp.HCM

Tài liệu ôn thi: tải full bộ tài liệu ôn thi tại đây.