SINH HỌC TẾ BÀO CƠ BẢN [Tài liệu Dược Khoa UPHCM]

Link full: https://drive.google.com/drive/folders/1-lt6mutRVYLwUZ1yzRaN4VMdtSND_G13?usp=sharing

TÀI LIỆU SINH HỌC TẾ BÀO CƠ BẢN

- Tế bào Eukaryote
- Các loại bào quan
- Vận chuyển qua màng
- Hô hấp trong tế bào
- Quang hợp
- Các chu kỳ sinh trưởng của tế bào

SINH HỌC TẾ BÀO NÂNG CAO - TÀI LIỆU THUỘC VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY CAO HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊNTải toàn bộ slide.loading...
loading...