Tài liệu môn Dược Lý 2 - UPHCM Dược Khoa

TỔNG HỢP SLIDE BÀI GIẢNG DƯỢC LÝ 2 UPHCM

- Đái tháo đường

- Kháng sinh

- Huyết áp


TỔNG HỢP ÔN TẬP, CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ, ĐỀ THI DƯỢC LÝ 2 DƯỢC KHOA UPHCM

- Tải về tại đây (cập nhật thường xuyên)