Tài liệu môn BÀO CHẾ 2

SÁCH BÀO CHẾ 2

SLIDE BÀI GIẢNG MÔN BÀO CHẾ 2 - UPHCM
- Chất bảo quản, ổn định, điều vị
- Viên nén (phần chính (đại cương, ưu nhược..) / tá dược / viên đặc biệt (viên nhiều lớp, viên đặt trong miệng, viên ngậm, viên phóng thích kéo dài, viên rã nhanh...), viên bao)
- Kỹ thuật nghiền tán chất rắn
- Thuốc khí dung
- Viên nang
* Để yêu cầu gỡ slide, phiền Quý thầy cô mail vào: biophavietnam@gmail.com
* Mọi sao chép cần tôn trọng bản quyền tác giả (cụ thể là thầy cô - người biên soạn ra các slide này) bạn nhé.

TỔNG HỢP KIẾN THỨC MÔN BÀO CHẾ 2 
- File ôn tập BC2 (câu hỏi ngắn về các dạng bào chế, tính toán công thức và xác định công dụng của các tá dược)
- Lượng giá SGK BC2 UPHCM

ĐỀ THI LƯỢNG GIÁ MÔN BÀO CHẾ 2 - UPHCMC
- 2017
- 2013-2014