SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG [Tài liệu Dược Khoa UPHCM]

Tải full tài liệu: https://drive.google.com/drive/folders/1Eu9X1aWzHQDu_smoxigsIqEDnmlzCieV?usp=sharing

SLIDE BÀI GIẢNG SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG
Bạn nào cần thì mail vào biophavietnam@gmail.com nhé

ÔN THI SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG

- Đề Dược LT 2016
- Tổng hợp đề thi các năm (cực quý...)
- Dược CQ 2013 
- Dược CQ 2012
- Một số câu hỏi trắc nghiệm hay
- Trắc nghiệm Môi Trường