HÓA PHÂN TÍCH 2 [Tài liệu Dược Khoa UPHCM]

Link tải tài liệu full: https://drive.google.com/drive/folders/1qPBHJn0_n1HV38P9BSmDCk0pRivRxgTQ?usp=sharing

TÀI LIỆU HÓA PHÂN TÍCH 2

- Điện Hóa (Chương 1 + Chương 2)
- Hồng Ngoại/Phổ Hồng Ngoại
- Huỳnh Quang/Phân Tích Cấu Trúc Dựa Vào Quang Phổ Huỳnh Quang
- Quang Phổ Hấp Thu Nguyên Tử AAS
- Sắc Ký/Đại Cương Sắc Ký/Sắc Ký Lỏng Hiệu Năng Cao HPLC/Ứng Dụng HPLC
- Phổ Hồng Ngoại
- Điện Di/Các Kỹ Thuật Điện Di
- Sắc Ký Khí
- Sắc Ký Lớp Mỏng
- Các Phương Pháp Tách Chiết HCHC


ÔN THI LÝ THUYẾT HÓA PHÂN TÍCH 2

- Đề Dược 15 thi 2017 & VB2 thi 27.12.17
- Tổng hợp đề lý thuyết HPT 2 các năm (từ câu 51 trở đi là năm 2016 nhé)
- Cập nhật đề Hóa Phân Tích mới nhất (2015, 2014, 2013... tổng hơp)
- File ôn thi

*** Kinh nghiệm ôn thi: thi gồm 2 phần, phần điền khuyết và phần trắc nghiệm. Điền khuyết cơ bản tới năm 2016 còn khá giống các năm, các bạn làm file Tổng hợp câu hỏi điền khuyết thật kỹ. Trắc nghiệm có sự thay đổi lớn, do đó đừng nên chỉ học đề. Chúc các bạn bình tĩnh và đạt điểm cao môn quan trọn này nhé.