Tài Liệu Môn Dược Liệu 2 - Dược Khoa UPHCM

TÀI LIỆU MÔN DƯỢC LIỆU 2 - LÝ THUYẾT

Chào các bạn,
Môn Dược Liệu 2, chúng ta sẽ được học về:
- Dược liệu chứa Alcaloid
- Dược liệu chứa tinh dầu
- Dược liệu chứa chất nhựa
- Dược liệu chứa Lipid
- Động vật dùng làm thuốc
- Nhận thức dược liệu (VB22012 slide)

Ở từng phần, môn học sẽ mô tả chi tiết các đặc tính của từng hợp chất; phương pháp chiết xuất, tinh chế; các phản ứng định tính đặc trưng; hay các phương pháp định lượng.Trong các phần kể trên, Dược liệu chứa Alkaloid là phần chứa nhiều nội dung và được thầy cô trình bày rất kĩ. Chúng ta sẽ được học về các alkaloid với tác động trên hệ TKTW (ức chế: morphin, scopolamin, codein; kích thích: strychnin, cafein), tác động tại chỗ hoặc tiêu diệt KST. Phần tinh dầu, với các tác dụng đặc trưng của nhóm dược liệu này như kích thích tiêu hóa, kháng khuẩn, chống viêm... để nắm chi tiết, các bạn đọc thêm sách, và xem trong slide nhé.

Tất cả kiến thức Dược Liệu 2 được một số bạn tổng hợp lại, các bạn có thể tải về để hệ thống lại kiến thức trước khi làm đề: 1, 2,2, 3,.

Sau khi ôn tập từng phần, hãy dành thời gian hoàn chỉnh các câu hỏi lượng giá sau: 1, 2.

Cuối cùng là tập dượt trên đề trước khi đi thi bạn nhé: tải full bộ đề.


TÀI LIỆU MÔN DƯỢC LIỆU 2 - THỰC TẬP

- Nhận thức dược liệu 2 được tổng hợp qua các buổi, gồm đầy đủ thông tin từ tên latin cho tới công dụng: tải tại đây tham khảo 1, tham khảo 2tham khảo 3 (có hình ảnh), tham khảo 4
- Hình các dược liệu, chú thích rõ ràng
- Câu hỏi ngắn TT Dược Liệu 2