Tài Liệu Môn BÀO CHẾ 1

FULL tài liệu: https://drive.google.com/drive/folders/14Udm_oC04gq_cpGJ4uQmxFnBMv8qR6-P?usp=sharing

SLIDE BÀI GIẢNG MÔN BÀO CHẾ.TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN BÀO CHẾ 1
- Kỹ thuật bào chế và sinh học dược học các dạng thuốc (tập 1 ĐH Dược Hà Nội) 
(Chủ biên: PGS. TS Hoàng Minh Châu. NXB Giáo Dục) 

ĐỀ THI, CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ MÔN BÀO CHẾ 1
- Tổng hợp câu hỏi lượng giá BC 1 part 1 
- Tổng hợp câu hỏi lượng giá BC 1 part 2
Tổng hợp câu hỏi lượng giá BC 1 part 3
- 58 câu hỏi tự lượng giá Bào Chế 1
- Bào Chế CQ 2013 (file đề + file đáp án)
- Bào Chế VB2 8/2013 Lần 2
- Bào Chế VB2 9/2016 (file trả lời 1; file trả lời 2)

Kinh nghiệm ôn thi: Môn này học sách là chính bạn nhé. Tới những môn như thế này thì bạn hiểu là phải học thực chất mới có điểm rồi đấy, môn này cũng không ngoại lệ đâu. Đề thi (2017) là 20 câu tự luận dạng trả lời ngắn, căn bản có mà nâng cao cũng có, hỏi định nghĩa có mà phân tích thành phần công thức cũng có. Do đó bạn phải bố trí kiến thức đều ở các dạng bài mới đạt được điểm qua môn cũng như điểm cao nhé.
Chúc thi tốt.