Tài liệu Thực tập môn Hóa Dược 1 - Dược Khoa

 TÀI LIỆU MÔN THỰC TẬP HÓA DƯỢC 1 - DƯỢC KHOA HCM


Một số đề thi môn thực tập (cái này đề ngày xưa nha các bạn, bây giờ không thi mà chỉ hỏi đầu giờ): Đề thi tải về tại đây.

Báo cáo thực tập môn Hóa Dược 1 (tham khảo): tải tại đây.

Tổng hợp câu hỏi, kiến thức TT Hóa Dược 1 để chuẩn bị cho câu hỏi đầu giớ nhé. Các bạn chịu khó đọc bài trước thật kỹ ở nhà, tìm hiểu rõ ràng cách bố trí thí nghiệm, tại sao lại dùng chất A, B, C ở nhiệt độ X, Y, Z cho thí nghiệm X.... Một số câu hỏi thuộc về thao tác như dùng cân nào, cân làm sao... Một số câu hỏi ngoài thì các bạn tham khảo thêm ở file tổng hợp trên nhé.