[PDF] Tổng hợp hơn 100 link Download sách hay về y Dược hay nhất


[PDF] Tổng hợp hơn 100 link Download sách hay về y Dược hay nhất

GIẢI PHẪU:
-Bài giảng giải phẫu học-ĐH Y Hà Nội: Giải Phẫu ĐH Y HN
-Atlas giải phẫu người của Frank H.Netter tái bản lần thứ 5 năm 2013: Atlas Giải phẫu 
-Atlas giải phẫu người của Joihanne W.Rohen và cộng sự: Giải Phẫu
-Phần mềm “Visible Body Human Anatomy Atlas v3.0.1” , được thiết kế các hình ảnh giải phẫu 3D, giúp mọi người dễ dàng tìm hiểu cấu trúc các cơ qua với nhiều tính năng rất hữu ích.
Visble body Human Anatomy Atlas
SINH LÝ-SINH LÝ BỆNH,MIỄN DỊCH:
-Sinh lý học tập 1 YHN: Sinh Lý Tập 1
-Sinh lý học tập 2 YHN:Sinh Lý tập 2
-Alats sinh lý học: Alats sinh học
-Bài giảng sinh lý học:
+Tuần hoàn:  Tuần Hoàn
+Hô hấp: Hồ Hấp
+Tiêu hóa:  Tiêu Hóa
+Thận – tiết niệu: Thận – Tiết Liệu
+Thần kinh: Thần Kinh
+Nội tiết: Nội Tiết
+Máu và thể dịch:  Máu và thể dịch
-Trắc nghiệm sinh lý học, mọi người có thể vào trang web này để làm online: Trắc nghiệm SL học
-Sinh lý bệnh – ĐH Y Hà Nội: Sinh Lý Bệnh – ĐH Y HN
-Sinh lý bênh – ĐH Y Huế: Sinh Lý Bênh – ĐH Huế
-Bài giảng Sinh lý bệnh – HV quân y: Sinh Lý Bệnh – HV quân Y
-Trắc nghiệm SLB – ĐH Y Huế: Sinh Lý Bệnh – ĐH Y Huế
-Trắc nghiệm SLB – HV quân y: TN SL Bệnh – HV QUân y
-Miễn dịch học của đại học Y Hà Nội: Miễn Dịch Học ĐH Y HN
HÓA SINH:
-Hóa sinh lâm sàng của ĐH Y Hà Nội: Hóa Sinh lâm sàng – ĐH Y HN
-Hóa sinh lâm sàng của ĐH Y dược HCM: Hóa Sinh Lâm Sàng ĐH Y DƯỢC HCM
-Giáo trình hóa sinh của ĐH Y Huế: Giá trình Hóa Sinh – ĐH Y HUẾ
-Một số chỉ số hóa sinh thường gặp:  Một số chỉ số hóa sinh thường gặp
-Trắc nghiệm hóa sinh: Trắc nghiệm hóa sinh
-PCR và Real time PCR-Các vấn đề cơ bản và áp dụng trên lâm sàng:PCR
DƯỢC LÝ:
-Dược lý học của ĐH Y Hà Nội: Dược Lý ĐH Y HN
-Dược lý học của HV y học cổ truyền VN:Dược Lý học – HV Y học cổ truyền
-Dược lý lâm sàng, nguồn bách khoa y học: Dược Lý Lâm Sàng
-Dược thư quốc gia Việt Nam:Dược Thư Quốc Gia
-Thuốc biệt dược và cách sử dụng: Thuốc biệt Dược và cách sử dụng
KHÁNG SINH:
– Cuốn “Hướng dẫn sử dụng kháng sinh” của bộ y tế vừa mới phát hành đầu tháng 3/2015:Hướng Dẫn Sử Dụng Kháng Sinh
-Sử dụng kháng sinh thích hợp và chương trình quản lý kháng sinh tại bệnh viện Chợ Rẫy:Sử dụng KS thích hợp
-Bài giảng về kháng sinh: Bài Giảng Kháng Sinh
-Cơ chế tác dụng của kháng sinh: Cơ chế Kháng Sinh
-Sử dụng kháng sinh cho người cao tuổi: Sử Dụng Kháng Sinh cho Người cao tuổi
-Nguyên lý sử dụng kháng sinh: Nguyên Lý Sử Dụng Kháng Sinh
CÁC MÔN CƠ SỞ KHÁC:
-Tiếng Anh chuyên ngành Y khoa: T.A Chuyên Nghành Y Khoa
-Hóa học đại cương của Bộ y tế: Hóa Đại Cương – BYT
-Giáo trình Vi sinh vật y học – Chủ biên: GS.TS.lê Huy Chính:Vi Sinh Vật Học
-Di truyền y học :  Di Truyền Y Học

NỘI KHOA:

TRỌN BỘ ” ĐAU VÀ TIẾP CẬN ĐIỀU TRỊ ĐAU”

-Tạp chí Nội khoa tháng 10/2015: Tạp chí nội khoa
-Triệu chứng học Nội khoa của ĐH Y dược Hồ Chí Minh, chủ biên PGS.TS Châu Ngọc Hoa: Triệu chứng học nội khoa
-Nội cơ sở (dựa trên 200 triệu chứng của Y3): Nội Cơ Sở
-Nội cơ sở của Đại học Y Huế: Nội Cơ Sở Của Đại Học Y Huế
-Bệnh học Nội khoa của Y Hà Nội năm 2009: Bệnh Học Nội Khoa – Y HN
-Bài giảng Bệnh học Nội khoa của Y Hà Nội Tập 1: Tập 1
-Bài giảng Bệnh học Nội khoa của Y Hà Nội Tập 2: Tập 2
-Bệnh lý học Nội khoa của Y Huế:Bệnh Lý nội khoa
-Bài giảng Bệnh học Nội khoa của Học viện quân y Tập 1:Tập 1
-Bài giảng Bệnh học Nội khoa của Học viện quân y Tập 2:Tập 2
-Bài giảng hệ Nội khoa- chủ biên GS.TS Nguyễn Huy Dung:
+ Tập 1: Triệu chúng học Nội khoa: Tập 1
+ Tập 2: Bệnh học: Tập 2
+Tập 3 – phần điều trị: Tập 3
-Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh Nội khoa 
– Điều trị học Nội khoa của Y Hà Nội Tập 1: Tập 1
– Điều trị học Nội khoa của Y Hà Nội Tập 2: Tập 2
CẬN LÂM SÀNG:
-Các xét nghiệm thường quy-Áp dụng trong thực hành lâm sàng :Bản màu(bản màu), http://ouo.io/kegXRW (bản đen trắng)
-Thực hành X-quang Ngực của TS. Nguyễn Văn Thành:X Quang Ngực
-Interpreting Chest X-ray Illustrated with 100 Cases-Cambride University Press (Tiếng Việt) : Links
TIM MẠCH:
-Một số bài giảng tim mạch: Tim Mạch
-Cập nhật điều trị rối loạn lipid máu -Hội tim mạch:links
-Tạp chí tim mạch học Việt Nam chuyên đề THA : Tap chi tim mach
-Giải phẫu tim, ứng dụng trong siêu âm: Giải Phẫu tim , ứng dụng trong siêu âm
-Phục hồi chức năng tim mạch –GS. Phạm Gia Khải: Phục Hồi Chức Năng Tim Mạch
-Bệnh học tim mạch –Phạm Nguyễn Vinh tập 1: Tập 1
-Bệnh học tim mạch – Phạm Nguyễn Vinh tập 2: Tập 2
-Khuyến cáo 2010 về các bệnh lý tim mạch và chuyển hóa do các giáo sư, tiến sĩ hàng đầu về tim mạch của Việt Nam tham gia biên soạn:KC
-Phác đồ chẩn đoán và điều trị bệnh tim mạch thường gặp 2015 của BV Nguyễn Phi Trương: Phác đồ 
-Bệnh Mạch Vành-GS.TS Nguyễn Huy Dung :Bệnh Mạch Vành
ĐIỆN TÂM ĐỒ:
-Hướng dẫn đọc điện tim-Gs.Trần Đỗ Trinh: Hướng dẫn đọc điện tim đồ 
-Thực hành đọc điện tim-PGS.TS Nguyễn Quang Tuấn:Đọc Điện Tim Đồ
-Sổ tay điện tâm đồ-Phạm Nguyễn Vinh: Sổ Tay
Điện tâm đồ trong thực hành lâm sàng : Điện Tâm Đồ
-Bài giảng ĐTĐ-HV quân y: Điện Tâm đồ-Bài tập điện tâm đồ-Dùng cho sinh viên Y Khoa và bác sĩ đa khoa thực hành:Bài tập
-150 vấn đề điện tâm đồ: 150 Vấn đề Điện tâm đồ
-Học ECG qua các bài tập: Bài Tập
HÔ HẤP:
-Chuyên đề về COPD: COPD
-Chuyên đề về Hen phế quản: Hen Phế Quản
-Chuyên đề về Viêm phổi ở người lớn: Viên Phối Người lớn
-Các phương pháp chẩn đoán bệnh lý lồng ngực của PGS.TS Phạm Vinh Quang: Links
NỘI TIẾT:
-Nội tiết cơ bản của bệnh viện Bạch Mai phát hành: Nội Tiết Căn Bản
THẦN KINH:
-Sổ tay chuyên khoa thần kinh: sổ tay thần kinh-Thực hành lâm sàng thần kinh học do PGS.TS Nguyễn Văn Chương chủ biên.
+Tập 1: Tập 1
+Tập 2:Tập 2
-Giáo trình Nội thần kinh do PGS.TS Hoàng Khánh: Nội Khoa Thần Kinh
HỒI SỨC CẤP CỨU:
-Hồi sức cấp cứu tiếp cận theo phác đồ: Hồi sức cấp cứu
-Hồi sức tích cực cơ bản của BV Bạch Mai: Hồi Sức Tích Cực Cơ Bản
NGOẠI KHOA:
-Triệu chứng học ngoại khoa của Y Hà Nội: Triệu Chứng Học Ngoại Khoa
-Bài giảng Bệnh học Ngoại khoa tập 1 của Y Hà Nội: Tập 1
-Bài giảng bệnh học Ngoại khoa tập 2 của Y Hà Nội: Tập 2
-Trắc nghiệm Ngoại khoa được biên dịch từ cuốn “Surgery: PreTest® Self-Assessment and Review” do PGS.TS Trần Đức Qúy chủ biên:Trắc Nghiệm
NHI KHOA:
-Bài giảng nhi khoa của Y Hà Nội:
+Tập 1: Tập 1
+Tập 2: Tập 2
-Giáo trình Nhi khoa của đại học Y dược Hồ Chí Minh: Links
-Giáo trình Nhi khoa của đại học Y Huế: Linkss
-Cẩm nang điều trị Nhi khoa: Điều Trị Y Khoa
-Bệnh học y khoa – nguồn Bách khoa y học:  Bệnh Học Nhi Khoa
-Thực hành lâm sàng Nhi khoa của đại học Y Hà Nội: Thực Hành 
-Phác đồ điều trị nhi khoa – Bệnh viện Nhi Đồng 1: Tập 1
-Phác đồ điều trị nhi khoa – Bệnh viện Nhi Đồng 2: Tập 2
-Phác đồ điều trị ngoại nhi – Bệnh viện Nhi Đồng 2:Phác Họa Đồ Điều Trị Ngoại Nhi
SẢN KHOA:
-Sản khoa hình minh họa:Tập 1
-Bài giảng sản phụ khoa của Đại học Y Hà Nội gồm 2 tập:
+Tập 1: Tập 1
+Tập 2: Tập 2
-Những vấn đề trong Sản phụ khoa: Những Vấn Đề Trong Sản Phụ
CHUYÊN KHOA LẺ:
-Các bệnh da liễu thường gặp:Các bệnh da liễu thường gặp
-Bài giảng da liễu học của ĐH Y dược HCM do GS.TS. Nguyễn Văn Út chủ biên:: Bài Giảng
Y HỌC CỔ TRUYỀN:
-Bài giảng Y học cổ truyền của Đại học Y Hà Nội Tập 1:Tập 1
-Bài giảng Y học cổ truyền của Đại học Y Hà Nội Tập 2:Tập 2
-Nội khoa Y học cổ truyền của Đại học Y Hà Nội:  Nội Khoa Y Học Cổ Truyền
-Ngoại khoa Y học cổ truyền của Đại học Y Hà Nội: Ngoại Khoa – YHCT
-Nhi khoa Y học cổ truyền của đại học y Hà Nội: Nhi Khoa – YHCT